Stort intresse för energifrågor

Den 4 september presenterade Maria van der Hoeven från International Energy Agency (IEA) rapporten Energy Technology Perspectives 2014 (ETP 2014). Rapporten betonar vikten av att inte bara tekniken utan även politiska styrmedel för energitekniken behövs i övergångsprocessen mot ett effektivare, renare och hållbart energisystem.

Läs artikel: Stort intresse för energifrågor och IEA:s rapport Energy Technology Perspectives 2014

Näringsdepartementet,
5 september 2014