Sven-Erik Bucht deltar i Nordiska ministerrådet i Åbo

På onsdag den 29 juni möts de nordiska ministrarna för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) i Åbo. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet, som är en del av det finska ordförandeskapet.