Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat

Riksbanken har beslutat att begränsa emissionsvolymen för certifikat som emitteras den 29 september för att förbättra dagslånemarknadens funktionssätt över kvartalsskiftet.