Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat

Riksbanken begränsar emissionsvolymen för certifikat som emitteras den 16 och 23 juni för att förbättra dagslånemarknadens funktionssätt över halvårsskiftet.