Unik kommunsamverkan i Värmland erbjuder 100 e-tjänster

Den 19 februari invigdes en gemensam plattform för e-tjänster i Värmland.