Uppdrag att förbereda inordnandet av vissa uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda inordnandet av nedan angivna uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser den 1 januari 2017. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.