Uppdrag att utveckla arbetsmetoden 100 % ren hårdträning

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) att utveckla och sprida det dopningsförebyggande arbetet och arbetsmetoden 100 % ren hårdträning samt vidareutveckla en
webbplattform för arbetsmetoden.