Uppföljning av kostnader för hyrpersonal

Fyra landsting har minskat sina kostnader för hyrpersonal, men totalt sett har kostnaderna ökat under årets första kvartal, jämfört med samma period 2016.