Utmaning förena expertkunskap och oväld i ämbetsmannarollen

– Tjänstemän i staten anställs utifrån sin sakkompetens. Samtidigt finns det en kärna i statstjänstemannarollen som skiljer statsanställda från anställda i privat verksamhet. Det är den kärnan det är viktigt att bevara och utveckla.
Det sa Peter Ehn, utredare från Statskontoret, när Värdegrundsdelegationen den 16 september genomförde ett värdegrundsforum om de kompetenskrav myndigheters verksamheter ställer på den professionella statstjänstemannarollen.

Utmaning förena expertkunskap och oväld i ämbetsmannarollen

Socialdepartementet,
17 september 2014