Utredare ska kartlägga aktiv och passiv fondförvaltning

Regeringen har idag beslutat att utvidga utredningen om en översyn av fondregelverket. Utredaren ska analysera och kartlägga vilken information investerare behöver för att förstå innebörden av aktivt respektive passivt förvaltade fonder, vilka alternativ som finns samt vilka kostnader och risker dessa innebär.

Pressmeddelande: Utredare ska kartlägga aktiv och passiv fondförvaltning
Dir. 2015:28 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket

Finansdepartementet,
19 mars 2015