Utredning föreslår nya regler för kontanthantering

Kontanthanteringsutredningen överlämnad i dag sitt betänkandet till Peter Norman. Utredningen har haft till uppgift att göra en översyn av regelverket för kontanthantering i Sverige. Utredningen förslår dels att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige, dels ny lagstiftning för att reglera uppräkningsverksamheten och ställa krav på den.

SOU 2014:61 Svensk kontanthantering

Finansdepartementet,
1 september 2014