Välkommet med förslag som stärker intresset för yrkesprogram


Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande har lämnats över till gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Utredningen är efterlängtad och många av förslagen kan komma att få stor betydelse för kvaliteten och attraktiviteten för gymnasieskolans yrkesprogram samt underlätta yrkesväxling senare i livet.