Vilka är lokalpolitikerna i Västerbotten?

96 procent av de omkring 1 558 förtroendevalda i Västerbottens län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västerbotten har en jämnare könsfördelning liksom något bättre representation av utrikes födda förtroendevalda än riksgenomsnittet.