Visioner för vården

Vården blir en upplevelseindustri om fem år, säger visionären Anders Tollmar, samordningsdirektör på Landstinget Gävleborg.

Anders Tollmar, samordningsdirektör på landstinget i Gävleborg var inbjuden talare under E-förvaltningsdagarna i höstas och han lyckades skaka liv i publiken under sitt anförande. Han anser att den sjukvård vi känner idag kommer att revolutioneras de närmaste 5-10 åren.

– Jag tror att alla medborgare kommer att få en sjukpeng och sedan kommer era vårdbehov vara lika enkla att beställa som en charterresa.

För att riktigt skaka om oss drar han argumentationen till sin spets.

– En höftledsoperation kommer som en all inclusive, för er och era barn och barnbarn. Vården blir en upplevelseindustri.

Han vill få oss att sträcka ut tanken på vad som är möjligt, mycket, och att vi har allt att vinna på att göra det. Publiken får inte luta sig tillbaka.

Vem äger patientjournalerna idag, frågar han uppfordrande.

– Om fem-tio år tror jag att vi äger våra egna journaler och vi har själva med oss informationen när vi besöker en vårdinrättning.

Effekten på tillgången till all denna information blir troligtvis att vi som patienter ställer högre krav.

– Vem är det som först får ta del provsvaren då? Jag tror att vi inte ens ska försöka bestämma över våra patienter och vilka behov de har, vilken vård de ska ha eller vilka data de ska få ta del av. Istället ska vi ansvara för säkerheten, säger Anders Tollmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *