What can we learn from economic reforms in Greece and Sweden?

Just nu presenterar vi vår nya studie “What can we learn from economic reforms in Greece and Sweden?” tillsammans med European Liberal Forum och Forum for Greece i Aten. Studien undersöker ekonomiska reformer på den grekiska respektive svenska produkt- och arbetsmarknaden sedan tidigt 90-tal. Vad kan vi lära av reformerna som implementerats i dessa två länder? Vilka reformer bör implementeras i framtiden för återskapa konkurrenskraft i en allt mer globaliserad värld? Vår forskningsledare Harald Edquist är en av sex författare till boken och deltar i panelen.