22 polis­myndigheter blir 1

Justitieminister Beatrice Ask vill se landets 21 polismyndigheter samt Rikspolisen omorganiserade till en stor myndighet. Hon har nu utsett personen som ska leda arbetet.

Thomas Rolén är president för Kammarrätten i Stockholm och har en lång karriär inom Regeringskansliet bakom sig, bland annat som expeditionschef. Han har varit generaldirektör för Domstolsverket och har genomfört ett stort antal statliga utredningsuppdrag.

– Regeringen tar nu nästa steg i reformeringen av svensk polis. Thomas Rolén har den erfarenhet och de ledaregenskaper som krävs för uppdraget, säger justitieminister Beatrice Ask.

– Ett stort förtroende som jag tänker förvalta på bästa sätt, säger Thomas Rolén. Uppdraget är komplext, men den breda politiska enigheten bakom ombildningen och det positiva remissutfallet kommer att underlätta genomförandet. Dessutom kommer jag och mina medarbetare att ha fullt stöd från Rikspolisstyrelsen i förberedelsearbetet.

Källa: Justitiedepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *