27,5 miljoner till jämställdhet

21 kommuner och landsting får pengar via SKL för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Bland annat ska fler män rekryteras till förlossningsvården.

Program för Hållbar jämställdhet är den största svenska satsningen i sitt slag, och det är femte och sista gången Sveriges Kommuner och Landsting fördelar de jämställdhetspengar som regeringen anslagit. Totalt har 162 miljoner fördelats till utvecklingsarbeten i kommuner, landsting/regioner, förbund och företag.

Satsningen ska leda till likvärdig service för kvinnor och män, flickor och pojkar.

– Satsningen ska leda till konkreta och varaktiga förändringar i kommunernas och landstingens verksamheter, så de kan ge likvärdig service till kvinnor, män, flickor och pojkar. Jämställdhet är en kvalitetsfråga, som bidrar till bättre prioriteringar och att resurser kan användas på ett bättre sätt, säger Carina Sándor, ordförande i styrgruppen för Hållbar Jämställdhet hos SKL.

Växjö är en av kommunerna som har beviljats pengar från SKL, närmare bestämt 1,4 miljoner kronor. Där är målet att integrera jämställdhet och mångfald i kommunens styr- och ledningssystem, i budget, – planering ,- och kompetensutveckling samt att öka den totala kunskapsnivån bland alla medarbetare. Vägen dit sker bland annat genom utbildning, handledning och checklistor för medarbetare, politiker och chefer.

– Vi vill också införa aktivt arbete för jämställdhetsintegrering som ett kriterium vid lönesamtal, samt att genusglasögon och genustrappan implementeras och synliggörs i organisationen genom lättåtkomliga verktyg, förklarar mångfaldssamordnare Suzana Mocevic i ett pressmeddelande.

Andra exempel på utvecklingsarbeten som fått stöd är förbättringsarbete med fokus på män inom förlossnings- och anhörigvården och könsmedveten biståndsbedömning i socialtjänsten.

För att ha fått del av resurserna måste utvecklingsarbetet har ett tydligt medborgarperspektiv. Målet är att jämställdhet ska integreras i alla styrsystem och rutiner och leda till konkreta effekter i form av jämställd service och bemötande för elever, brukare och patienter.

Hela listan på projekt som fått pengar och kontaktpersoner (Länk till SKL)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *