Akademiska hus ska följa LOU

– Vi är inte en myndighet utan ett företag som verkar på marknadsmässig grund och i konkurrens. Det säger Akademiska Hus VD Kerstin Lindberg Göransson apropå en dom i Kammarrätten i Sundsvall som slår fast att det statliga företaget ska följa lagen om offentlig upphandling.
Företaget ska nu betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift (böter) för en överträdelse av lagen, meddelar Kammarrätten i Sundsvall i en dom. Detta innebär att Akademiska Hus måste följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp, något det statliga fastighetsbolaget hittills inte har gjort.
I dagsläget har Akademiska hus inte så mycket att säga om beslutet, meddelar kommunikationsdirektör Cecilia Nielsen när OFFENTLIGA AFFÄRER RINGER upp för att fråga om man tänker överklaga domen eller inte. Hon hänvisar till de uttalanden som görs i ett pressmeddelande.
Domen rör det mål där Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift avseende Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan av nya Skogishuset på Campus Umeå. Hyresgäst är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Domen i kammarrätten går i linje med en tidigare dom där förvaltningsrätten den 10 juni 2014 biföll Konkurrensverkets ansökan. Akademiska Hus valde att överklaga den domen eftersom bolaget inte ansåg att förvaltningsrätten gjort en korrekt bedömning. Konkurrensverket har en längre tid drivit frågan om att Akademiska Hus och flera andra statliga bolag ska tillämpa LOU. Under 2014 meddelades domar som fastslog att varken Systembolaget eller Sveaskog är upphandlande myndigheter, men vad gäller Akademiska Hus gjordes en annan bedömning.
Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom välkomnar kammarrättens besked och anser att domen är principiellt viktig. Konkurrensverket chefsjurist Per Karlsson säger att tillsynsmyndigheten har drivit frågan att Akademiska Hus ska omfattas av lagen om offentlig upphandling i olika processer i domstol i snart fyra år.
– Framöver väntar vi på ett domstolsbeslut angående att annat statligt företag, SJ, som vi anser också ska följa upphandlingslagarna, säger chefsjuristen på myndighetens webbplats.
”Akademiska Hus, som är helägt av staten, har av kammarrätten ansetts tillgodose ett allmännyttigt behov. Detta sammantaget med att bolaget inte verkar under normala marknadsmässiga villkor och inte har som huvudsakligt syfte att generera vinst, medför att Akademiska Hus ska följa lagen om offentlig upphandling”, skriver Konkurrensverket. Det är alltså samma bedömning som Konkurrensverket tidigare gjort och därför sedan år 2011 drivit flera ärenden om upphandlingsskadeavgift mot Akademiska Hus.
Akademiska Hus VD Kerstin Lindberg Göransson uppger i ett pressmeddelande att man välkomnar beskedet, även om det inte blev vad man hade förväntat sig.
– Nu har detta prövats i överinstans och vi har därmed fått ett klargörande i vad som gäller framöver. Vi ska nu ta en diskussion i styrelsen för att besluta om huruvida vi vill överklaga detta i högsta förvaltningsdomstolen för att få ett slutgiltigt avgörande i frågan, säger VD:n.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *