Årets inköpare utsedd av SOI

Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har utsett Katarina Appelqvist, inköpschef i Kungsbacka kommun, till Årets inköpare 2021. OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med henne.

Katarina Appelqvist. Foto: Kungsbacka kommun.

Motiveringen lyder:  

Årets Inköpare 2021 – En modig inköpare som visar vägen! Med ökat fokus på samverkan internt och externt genom tydligare kommunikation och information. 

Genom att öka förståelsen för inköp och upphandling har de kunnat öka värdet och möjligheterna för offentlig upphandling samt förståelsen om att man kan använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå uppsatta mål. 

Under Katarinas ledning lanserades under hösten 2020 en ny utbildningsguide för inköp och ny struktur och information kring upphandling på hemsidan. Ett stort och viktigt arbete, och inte minst en lärandeprocess. Stort Grattis Katarina Appelqvist, Kungsbacka kommun!

I en debattartikel i Upphandling24 den 15 mars 2021 slog Katarina Appelqvist fast att inköpsprocessen saknar central status hos de upphandlande myndigheterna.

Betraktas som juridik
Fortfarande betraktas processen som juridisk handläggning och inte det som den faktiskt är – ett försörjningsstrategiskt beslut hos verksamheten som handlar upp, menar hon.

Katarina Appelqvist konstaterar:
– Tänk om alla förstod att de personer som väljs ut för att genomföra upphandlingarna både får ansvar för ekonomi, hållbarhet och verksamhetsfunktionalitet men också verksamhetsutveckling. Man ser inte kopplingen utan fokus ligger för mycket på lagstiftningen och vem som möjligtvis har tid…

”Bekräftelse från branschen”
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Katarina Appelqvist för att gratulera och ställa några frågor.

Hur känns det att få ta emot utmärkelsen årets inköpare?
– Det känns jättebra, en häftig bekräftelse från branschen. Och tajmingen var riktigt bra. De ordnade en överraskning, jag trodde att jag skulle intervjuas om en bok, men i stället kom det blommor och på skärmen dök det upp ett budskap om att jag tilldelats priset.

Kan detta påverka synen på inköp och upphandling? Du framhöll i en debattartikel nyligen att upphandling fortfarande betraktas som en juridisk handläggning och inte som ett försörjningsstrategiskt beslut hos verksamheten som handlar upp.
– Ja, det tror jag absolut. Här syftade jag på Upphandlarsverige som helhet. Det är inte lätt för tre personer på en inköpsenhet som ska säkerställa LOU och juridiken att samtidigt ha det strategiska perspektivet kring sådant som hållbarhet, miljö, med mera. Fler måste bli delaktiga i affären.

Under din ledning lanserades hösten 2020 en ny utbildningsguide för inköp och ny struktur och information kring upphandling på hemsidan. ”Ett stort och viktigt arbete, och inte minst en lärandeprocess”, anser SOI. Vilken respons har du fått i den egna kommunen från förvaltningsledning och politiken på initiativet?
– Jag har politiskt stöd för min fråga och förtroendevalda fanns med i referensgrupp när första utbildningspaketet skapades. Redan när jag anställdes var uppdraget att skapa ”nya Inköp” så man kände till min inställning att inköp måste betraktas som mer än LOU. I nästa etapp riktade vi oss till beslutsfattare i förvaltningen, egentligen alla som köper. Den blev hela sex kapitel.

Hur ska du fira?
– Jag njuter av glada tillrop och uppåt-puffar. Tänker fortsätta njuta och stanna upp, inte springa på nästa boll direkt, säger Katarina Appelqvist till sist med ett leende.

 


Fakta
Årets inköpare utses av SOI för att stimulera och belöna upphandlare/inköpare, som under året gjort en uppmärksammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt genom sitt engagemang utvecklat den offentliga upphandlingen. Priset har delats ut sedan 1995 och ger vinnaren ett stipendium på 10 000 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *