Återför elintäkter till kommunerna

Det är fullt rationellt att kommuner och kommunpolitiker reflexmässigt tackar nej till etableringar av ny elproduktion. Dagens system är felkonstruerat och behöver ändras till en mer rättvis beskattning, där betydande delar av skatten från elproduktion återförs till kommunerna.

Det framhåller Helena Lindahl, riksdagsledamot (C), Västerbotten, och Helena Lundgren, oppositionsråd (C) i Vindeln.

Helena Lindahl, riksdagsledamot (C).

– Nästan alla skattekronor som genereras av vatten- och vindkraftverk i en glesbygdskommun går till Stockholm, Göteborg och Malmö, hävdar de båda i en debattartikel i VK (2022-04-19).

Debattörerna pekar på att vattenkraftskommuner i en historisk kontext ”mer eller mindre blivit lurade”.

Statskassan berikas
De skriver: ”Dessa kommuner producerar enorma mängder el som skapar tillväxt och utveckling i andra delar av landet samtidigt som statskassan årligen berikas med miljardbelopp”.

De både centerpartisterna avslutar:
”Belöningen för det har varit pinsamt mager och kommunerna framhålls dessutom regelmässigt som tärande avfolkningsbygder i den kommunala skatteutjämningen. I grunden är dessa norrländska kommuner egentligen välställda men över tid har de utarmats på grund av ett långvarigt politiskt systemfel.”

Läs hela artikeln här:  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *