Återvinning sparar pengar för sjukhusen

En nyligen avslutad pilotstudie på Centralsjukhuset i Kristianstad visar att sjukhuset kan spara över 100 000 kronor per år genom att återvinna mer.

Initiativtagaren till projektet är sjukhusets miljöstrateg Sten Velander.

– Studien visar inte bara att det finns pengar att spara utan också att vi väsentligt kan sänka vår miljöpåverkan. Det är verkligen en vinn-vinn-situation, säger Sten Velander.

Projektet har pågått under tre månader och inledningsvis gjordes en riskanalys och konsekvensbeskrivning för alla inblandade parter.

– Det är inte bara att sortera mera. Det är viktigt att det fungerar för såväl vårdpersonal som städpersonal och för de som transporterar soporna, konstaterar Sten Velander. Fokus har legat på att minska det förbränningsbara avfallet genom att öka återvinningen av papper och plast. Det har framförallt gjorts genom att möjliggöra återvinning av produkter som i sig kan innehålla fler material än enbart papper och plast.

Resultatet är över förväntan och visar att det är möjligt att inom vissa områden öka återvinningen med så mycket som 300 procent. Studien har väckte stort intresse inom hela Region Skåne och kan komma ligga till grund för ett nytt regiongemensamt arbetssätt gällande återvinning.

Centralsjukhuset Kristianstad blir i och med det nya sättet att återvinna det enda sjukhus som klarar Region Skånes miljömål 5 och dessutom uppfyller regionens avfallsminimeringsplan på alla punkter.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *