Attefall tar sig an bullerfrågan

Ett av flera hinder på vägen mot ökat bostadsbyggande har varit ett komplext regelverk när det gäller bullernivåer i närheten av bostäder. Nu har bostadsminister Stefan Attefall tillsatt en utredning som ska se över bullerfrågan.

Målet är att underlätta bostadsbyggande genom att skapa enhetligare regelverk när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närheten av bostäder. Regeringen ger samtidigt också uppdrag till både Boverket och Naturvårdsverket, två myndigheter som hanterar bullerfrågor, att utarbeta vägledningar kring och samordna sina respektive regelverk så att de inte motverkar varandra.

– Den ständiga frågan om bullernivåer är en viktig anledning till att många bostadsprojekt i Sverige försenas eller inte ens blir av. De riktvärden som finns idag tolkas olika och ibland krockar reglerna med varandra på ett sätt som blir rent löjeväckande. Ska vi få fart på bostadsbyggandet måste vi sätta ned foten i bullerfrågan en gång för alla så att alla vet vad som gäller, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Utredare blir Anders Lillienau som är rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Hans uppgift blir att lämna förslag till åtgärder, författningsförslag och andra förslag som kan behövas för att bidra till ökad tydlighet och samordning, senast den 31 augusti 2013.

Källa: Socialdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *