Avropade lönesystem på gammalt avtal

Staten har avropat tjänster för löneutbetalningar på ett över tio år gammalt avtal. Nu finns ett nytt avtal och den förlorande leverantören, it-konsultföretaget CGI, säger snabbt upp samarbetet med avropande kunder. Oron sprider sig nu bland myndigheterna för att löneutbetalningarna inte ska kunna säkerställas.
Ramavtalet som man avropat på tecknades redan 2003. Det gav leverantören rätt att ensidigt säga upp kontraktet efter åtta år. Det är detta som nu sker.
Torbjörn Lindström, personalchef på SCB, är kritisk mot att ESV i sitt nya ramavtal bara har tecknat avtal med en enda leverantör. Det uppger han för Computer Sweden, CS. Om man i stället valt att teckna avtal med fler leverantörer hade även CGI kunnat vara med. Då hade den enskilda myndigheten kunnat välja om de ville byta lönesystem eller stanna kvar, menar han.
Offentliga Affärer har talat med Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig på CGI som levererar det personal- och lönesystem som flertalet stora statliga aktörer använder, Palasso. Hon tycker att det är tråkigt för företagets kunder att avtalen sägs upp, men betonar samtidigt att det är en konsekvens av att man förlorade den centrala ESV-upphandlingen.
Ekonomistyrningsverket, ESV, är den myndighet som för statens räkning tecknade nytt ramavtal för personalsystem i december 2013. Leverantören Evry har sedan dess haft sex månader på sig att uppfylla alla krav som ställdes i upphandlingen. Nu har ESV godkänt de lösningar Evry implementerat för att uppnå kraven. Det innebär att myndigheterna kan börja avropa personalsystem.
– Mitt råd är att redan nu påbörja arbetet inför avrop, för det kommer bli ont om tid, förklarade Åsa Fröding i maj på ESV:s webbplats. Hon är utredare på ESV och den som ansvarar för ramavtalet.
Och ont om tid tycks det bli.
På ESV uttrycker man förståelse över att myndigheterna är oroliga för hur de ska kunna säkerställa bland annat sina löneutbetalningar när avtalet sägs upp. Myndigheten undersöker nu hur den kan bidra till att underlätta för myndigheterna att gå från de gamla avtalen till det nya ramavtalet med Evry.
Fram tills nu har mellan 20 och 30 myndigheter fått sina Palassoavtal uppsagda. Bland dessa finns Skatteverket, Regeringskansliet, SCB samt Statens servicecenter som i sin tur sköter lönehanteringen åt närmare hundra statliga myndigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *