Avtal för e-tjänster och vårdguide

Det blev Capgemini Sverige AB som tog hem ett nytt avtal om e-tjänster med Stockholm Läns Landsting (SLL).  Tjänsterna berör dock samtliga svenska landsting.
Capgemini kommer att förvalta och vidareutveckla nationella webbsidor och e-tjänster som drivs av Invånartjänster. Tjänsten administreras av Stockholms läns landsting på uppdrag av samtliga regioner och landsting i Sverige. Stockholms läns landsting (SLL), enheten för invånartjänster, offentliggjorde avtalet den 1 december 2014. Det omfattar förvaltning och utveckling av ”1177 Vårdguiden på webben” samt Ungdomsmottagningen, UMO, inklusive ”hitta och jämför vård” samt ”anonyma frågetjänster”.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Håkan Petersson, Senior Vice President på Capgemini.
– Vi ska bidra med att skapa lösningar så att samhällsmedborgaren själv kan söka råd när hon eller han har tid och lust. Annars måste man ju tala med en anställd. Det här arbetet tar sitt avstamp i det arbete som närings- och socialdepartementen initierade under alliansregeringen, med Anna-Karin Hatt som pådrivande minister, förklarar Håkan Petersson.
Capgeminis åtagande ligger i linje med Invånartjänsters mål att konsolidera och effektivisera drift och förvaltning och bidra till ett ökat e-tjänsteutbud för invånare.
– Det handlar om hjälp till självhjälp. Kanske kan man spara ett antal akutbesök genom förebyggande rådgivning via webben, menar Håkan Petersson. Han pekar på att i framtiden kommer alla medborgare att ha ett personligt hälsokonto, kopplat till personnumret. Det blir tillgängligt överallt och där finns vårdhistorik, med mera, så att läkaren slipper söka upp journaler varje gång patienten hör av sig eller gör ett besök.
– Vi ser fram emot att få hjälpa Invånartjänster att se till att invånarna har tillgång till den bästa informationen om hälsa och sjukvård och de bästa e-tjänsterna, tillägger Håkan Petersson.
Capgemini har sedan ett flertal år varit leverantör till både Stockholms läns landsting IT och Karolinska Universitetssjukhuset. Under åren har företaget levererat olika förvaltnings- och utvecklingstjänster samt tjänster inom Business Information.
Det nya avtalet innebär att Capgemini stärker sin position som ledande leverantör av förvaltnings- och utvecklingstjänster inom e-tjänsteområdet. För Stockholms läns landsting innebär det att de kommer att ha fortsatt tillgång till bolagets nationella och internationella expertis inom e-hälsoområdet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *