Bättre statistik för effektivare upphandling

Brister i statistik och uppföljning gör det svårt att skilja på vad som är en bra eller en dålig offentlig upphandling. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport och ger flera förslag på hur statistiken kan förbättras.

Pressmeddelande    

Varje år upphandlar stat, kommuner, landsting och andra offentliga aktörer  varor och tjänster för mellan 500 och 600 miljarder kronor. Det är viktigt att det görs uppföljningar för att garantera att dessa pengar används på det mest effektiva sättet. Analyser av hur offentlig upphandling kan förbättras kräver bra underlag, men idag finns stora brister i statistiken.

– Våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Det är en strategiskt viktig fråga att se till att vi förfogar över ett gott underlag för att utvärdera hur konkurrensutsättning genom offentlig upphandling bäst kan bidra till att få ut mesta möjliga kvalitet när vi köper varor och tjänster, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

Under första halvåret 2010 annonserades över 10 000 upphandlingar, men tre fjärdedelar av dessa låg under de så kallade tröskelvärdena och ingår därmed inte i den statistik som tas fram enligt EU:s riktlinjer. Brister i uppföljning och statistik gör det svårt att skilja på vad som är en bra och en dålig upphandling. Konkurrensverket anser därför att det är angeläget att avsevärt förbättra upphandlingsstatistiken.

I rapporten ”Bättre statistik om offentliga upphandlingar” presenteras ett antal förslag om hur statistiken kan förbättras, vilket leder till bättre beslutsunderlag på sikt.

– Utan relevant statistik är det svårt att analysera om det finns brister i den offentliga upphandlingen. Därför är det viktigt att få bra underlag som leder till effektivare upphandling och hushållning med våra gemensamma resurser, säger Stefan Jönsson, projektledare hos Konkurrensverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *