Bilda en ny upphandlings­myndighet

Statskontoret anser att det behövs en ny myndighet för samordnad statlig upphandling och upphandlingsstöd.

Det är Statskontorets rekommendation till regeringen efter att ha utrett frågan om hur de upphandlingsstödjande verksamheterna i statlig regi ska kunna samordnas.

I en färsk rapport konstaterar Statskontoret att den nuvarande organisationen inte är optimal och att den till och med kan vara ett hinder för verksamheten att utvecklas ytterligare. För att åtgärda dessa brister föreslås att nuvarande modell, med upphandlingsstödjande verksamhet spridd på ett flertal statliga myndigheter och ett bolag, avvecklas.

En koncentration av den upphandlingsstödjande verksamheten till en ny upphandlings-myndighet skulle leda till att staten får tillgång till en hög kompetens på upphandlingsområdet, menar Statskontoret. Dessutom skulle en ny upphandlingsmyndighet leda till effektivitetsvinster och att det skapas goda förutsättningar för utveckling och förbättring av den offentliga upphandlingen.

Statskontoret bedömer att det finns ett stort behov av stöd inom området offentlig upphandling. Den enkätundersökning som gjorts visar att många av de undersökta myndigheterna har svårt att bygga upp och upprätthålla en nödvändig upphandlingskompetens.

– Det är mest effektivt att bilda en ny myndighet. Förändringen leder till en ökad synlighet, tydligheten och enhetlighet. En upphandlingsmyndighet kan lägga all kraft på att förbättra den upphandlingsstödjande verksamheten och bidrar på så vis till en effektivare offentliga upphandling, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson i ett pressmeddelande.

 

 {jcomments on}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *