Bönder bygger biogas

Intresset för biogas är stort hos lantbrukarna i Sverige, men de ekonomiska förutsättningarna kunde vara bättre. Måns Holst, vd på Triventus hittar trots det affärsmöjligheter i omställningsarbetet mot förnyelsebar energiproduktion.

Ett stort steg för energiomställningen tas just nu på Gotland där Triventus tillsammans med lokala lantbrukare bygger en biogasanläggning. Lantbrukarna Anna och Jörgen Samuelsson samt Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten är drivande personer bakom satsningen och är tillsammans med Triventus och 19 andra lantbrukare och före detta betodlare delägare i anläggningsbolaget Brogas.

– Efter många års letande har vi hittat en samarbetspartner som stämmer väl överens med vad vi tycker är viktigt för biogasutvecklingen inom lantbruket. Biogaspotentialen är stor och den vill vi förädla istället för att också här bli typiska råvaruleverantörer. För att utnyttja möjligheterna krävs dessutom en delägare med Triventus finansiella styrka då många banker ännu inte insett biogasens marknads- och miljöpotential, säger Magnus Ahlsten.

Unik koppling till fabrik
Triventus gick in som huvudägare i det gotländska biogasinitiativet och såg bland annat till att få ordning på miljötillståndet.
– Många entusiaster fastnar på vägen, de behöver hjälp med finansiering men även med kompetens att driva den här typen av projekt, bland annat gentemot myndigheterna, säger Triventus vd Måns Holst.

Biogasen kommer att produceras av gödsel och energigrödor, men även restprodukter från lokala företag kan processas i anläggningen. Producerad biogas kommer till största delen att ersätta eldningsolja på Arlas mejeri i Visby och därmed täcka cirka 75-80 procent av deras energibehov.

Anläggningen placeras åtta kilometer från Arlas fabrik i Visby och ett rörsystem leder gasen dit. Om Arla inte kan ta emot all gas som produceras skickas den vidare till Biogas Gotlands uppgraderingsanläggning som förädlar den till drivmedel som sedan säljs på Gotlands enda biogasmack. Den största delen av Sveriges biogasproduktion går annars till fordonsbränsle, men på Gotland finns inte underlag.

En ny leverantör
Produktionen tas i bruk i höst och Måns Holst räknar med full produktion vid årsskiftet. Den nya anläggningen innebär förstås stora fördelar för Gotland – arbetstillfällen och miljövinster med lokalt producerad energi. Anläggningsleverantör är det danska företaget Xergi. En ny aktör etablerar sig därmed på den svenska biogasmarknaden. Valet var till viss del strategiskt, eftersom man vill öka konkurrensen.

– Som ägare vill vi ha så låga produktionskostnader som möjligt.

Triventus är ett litet företag under stark utveckling. Idag har man cirka 120 anställda och omsätter 600 miljoner kronor.

– Vi försöker se brett på förnybar energi. Biogas är ett alldeles ypperligt alternativ till fossila bränslen. Vi har byggt ett antal anläggningar men har oerhört många projekt på gång. Flera lantbrukare har visat intresse.

Men alla projekt kan inte förverkligas som det ser ut idag, menar han.

– Rätt förutsättningar finns ännu inte i Sverige. Om utbyggnaden av biogas ska bli riktigt intressant krävs initiativ från regeringen. Riktade investeringsstöd är inte bra för branschen, vi vill hellre ha produktionsstöd. Annars är risken att vi får anläggningar som inte är helt optimerade.

Han tar vindkraften som exempel.
– Inom vindkraften har vi ett certifikatsystem som ger mer bidrag ju mer man levererar.

En annan åtgärd som påverkar utvecklingen av biogas är skattereduktionen för att främja nybilsinköp av gasbilar, som i dagsläget upphör 2013. Måns Holst tycker att regeringen bör förlänga den för att stödja produktionen av biogas.

Den totala anläggningsinvesteringen på Gotland är beräknad till cirka 33 miljoner. Enligt Thomas Persson, chef på Länsstyrelsen Gotland, är anläggningen det definitiva genombrottet för biogassatsningen på Gotland och därför har Länsstyrelsen beviljat ett projektstöd på 7 miljoner.
Dessutom har lantbrukarna fått ett omställningsbidrag för att lägga ner veteodling till förmån för majsodling till biogasproduktionen.

– En viss odling av huvudsakligen majs kommer att krävas för att täcka produktionen av biogas på Gotland, säger Måns Holst.

Slutna system är framtiden
En viktig lärdom i samarbetet med lantbrukarna är att biogasen måste fungera ihop med de särskilda förutsättningar som gäller. Till exempel håller man på att utveckla en process för att förädla restprodukterna för att återanvända i lantbruket – som gödsel till åkrarna. Men om slakteriavfall används i produktionen innehåller restprodukterna för stora mängder av fosfor för att använda som gödsel, och då tillkommer transportkostnader för att forsla bort det.

– Det optimala är en produktion som fungerar som ett slutet system, där alla restprodukter återanvänds i lantbruket. Det är så framtiden måste se ut, säger Måns Holst.

Lantbrukarna Jörgen Samuelsson, Magnus Ahlsten, Ilse Hallgren och Anna Samuelsson.
Därför är det så viktigt att politikerna ger förutsättningarna, menar han.
– Jag tror att investeringsviljan finns, men ekonomin måste vara attraktiv. Vi kan inte konkurrera med petroleumindustrin under de förutsättningar som finns idag.

FAKTA
Triventus och lokala lantbrukare bygger biogasanläggning på Gotland – ett stort steg för den lokala energiomställningen. 33 miljoner kronor kostar bygget som kommer att producera cirka 20 miljoner kWh (20 GWh) per år, vilket motsvarar cirka 2 miljoner liter bensin. En expansion till över 30 GWh är möjlig. Anläggningen tas i drift under 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *