Borås och Hiroshima i samarbete

Borås Stad och japanska Hiroshima undertecknade på torsdagen ett avtal om utveckling inom äldreomsorgen.

Pressmeddelande

– Samarbetet ger Borås möjlighet att utveckla äldreomsorgen bland annat inom bemötande, kost och teknik, säger områdeschef Annica Olausson.

Intiativet till samarbetet togs i våras av den japanska avtalsparten, äldreomsorgsföretaget Social Welfare and Medical Group Ato-Kai, vid ett besök i Borås av dess VD Kiyoko Yokoyama. Hennes önskemål var då att medarbetare från företaget skulle få praktisera inom äldreomsorgen i Borås Stad, och att personal från äldreomsorgen i Borås skulle besöka och utbilda vid företaget i Hiroshima.

– Vi har sedan diskuterat ett ömsesidigt behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte, förklarar Annica Olausson.

Kontakterna fördjupades vid ett japanskt besök i Borås 31 augusti-1 september, då gästerna studerade omsorgen på hela fem äldreboenden: Skogslid, Agamemnon, Våglängdsgatan, Svärdfästet och Ekekullen.

Under besöket undertecknades också ett avtal om samarbete. Avtalet innehåller att två personer från äldreomsorgen i Borås ska ge utbildning i Hiroshima en till två gånger om året. Likaså en till två gånger om året ska äldreomsorgen i Borås ta emot två praktikanter från det japanska företaget.

Avtalet säger också att Ato-Kai ska ta emot två praktikanter från äldreomsorgen i Borås en till två gånger årligen.

– Detta ger oss en chans till en värdefull inblick i hur andra kulturer ser på boende inom äldre­omsorgen, menar Annica Olausson.

Avtalspart från Borås sida är Stadsdelsnämnden Öster, som ansvarar för den kommungemen­samma äldreomsorgen. Undertecknare var nämndens ordförande Lars Dahlén och dess vice ordförande Petter Löberg.

Källa: Borås stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *