Borås – värdstad för Megakonferensen 2013


Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation vill stolt presentera att årets avslutande konferens. Megakonferensen kommer att äga rum i Borås. Det är Kårsektionen HITEK, med projektledarna Therése Andersson och Emelie Swedberg i spetsen, som fått äran att husera årets sista sammanslutning när de står som värdar för det pampiga avslutet av verksamhetsår 2013.

Mellan den 14 – 17 november kommer några av landets främsta ekonomer att samlas i textilstaden för att tillbringa en helg i avtackandets och uppstartandets tecken. Konferensens tema är ”Den ansvarsfulle ekonomen” vilket kommer att speglas i såväl dagsaktiviteter som kvällsaktiviteter under helgen.

Megakonferensen
Megakonferensen är S.E.R.O.:s avslutande konferens som knyter ihop säcken för verksamhetsåret. Det är även ett startskott för nästkommande år och framtida projekt.  Konferensen har till syfte att skapa ett pampigt avslut av året. Under denna helg väljs S.E.R.O.:s nya styrelse in, som ska komma att driva nästkommande verksamhetsår framåt, samtidigt som den sittande styrelsen avtackas. Även extra engagemang kommer att lyftas under helgen, då förtjänstmedaljer delas ut samt kommer årets eldsjäl att koras. Dessutom kommer årets förening att utses, vilket är ett pris som delas ut till den förening som under det gångna året visat på ett utmärkande engagemang.

Innehåll
Under konferensen kommer föreläsningar att lyssnas till med konferensens tema i fokus. Intressanta diskussioner kommer att lyftas och erfarenheter och kunskaper kommer att utbytas. Då konferenserna har till syfte att bygga ett nätverk mellan ekonomstudenter på ett nationellt plan kommer även detta mål att ligga i fokus under helgen, då bland annat mingel och träffar inom olika verksamhetsområden står på schemat. Helgen kommer blanda ekonomstudenter från hela Sverige som tillsammans skapar ett nätverk för livet.

Källa: Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *