Byggarbete upphandlas mest

Ny statistik över offentlig upphandling visar att inte mindre än 40 procent av de annonserade upphandlingarna i Sverige handlar om anläggningsarbete av något slag.

Över tusen svenska myndigheter och kommuner annonserar närmare 19 000 offentliga upphandlingar under ett år. I genomsnitt kom det in anbud från 4,4 anbudsgivare i varje upphandling. Det framgår av en ny rapport om upphandlingsstatistik från Konkurrensverket.

I en ny rapport från Konkurrensverket ”Siffror och fakta om offentlig upphandling”, redovisas färsk statistik kring offentlig upphandling.

Hur många anbudsgivare som lämnar anbud varierar mellan olika branscher. Flest anbudsgivare i genomsnitt förekom vid upphandlingar av hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, där det i genomsnitt förekommer 6,4 anbudsgivare per upphandling. Ett högt antal anbudsgivare behöver dock inte innebära en hård konkurrens, eftersom det förekommer att flera anbudsgivare utses till vinnare. I genomsnitt utses 39 procent av anbudsgivarna till vinnare.

Sju procent av de annonserade upphandlingarna överprövas av förvaltningsdomstol. Överprövning är vanligast i sektorer som livsmedel, dryck och tobak, och post- och telekommunikationstjänster.

Konkurrensverket har vid flera tillfällen pekat på att den statistik som samlats in tidigare inte har tillräcklig kvalitet för att kunna användas till uppföljning och analyser av den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket har därför föreslagit en ny metod för insamling av upphandlingsstatistik som bygger på uppgifter ur annonsdatabaser. I rapporten presenteras för första gången helårsstatistik som bygger på sådana uppgifter.

– Det är viktigt att det finns statistik som gör det möjligt att bedöma om offentliga upphandlingar leder till konkurrens och om olika styrmedel ger avsedd effekt. Den statistik vi presenterar i rapporten bör ses som en miniminivå för vad upphandlingsstatistiken bör innehålla i framtiden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *