Capgemini förlänger avtal med Svenska Försvarsmakten

Svenska Försvarsmakten väljer att förlänga sitt strategiska SAP co-sourcing ramavtal med Capgemini Sverige AB, som är en del av Capgemini. För tre år sedan ingick Capgemini ett avtal med Försvarsmakten och har sedan dess varit strategisk co-sourcing partner inom SAP området.

Fokuset under den innevarande perioden har varit att tillhandahålla konsulttjänster bland annat för förvaltning och drift av Svenska Försvarsmaktens SAP-plattform inom områdena ekonomi, logistik och teknik, samt stödja Försvarsmaktens omlokalisering av SAP förvaltning från Stockholm till Enköping.

Systemet, som går under benämningen PRIO, är en del av Försvarsmaktens totala IT-plattform har integrationer med ett 80-tal stödsystem och applikationer. PRIO som bygger på SAP:s industrilösning benämnd Defense Forces & Public Security (DFPS) är anpassat för mer än ca 20 000 användare och är en av de mer omfattande SAP installationerna i Europa. Djupgående kunskap om applikationslandskap, lång erfarenhet med SAP och hög leveranskapasitet är några av kriterierna som gjorde att valet av leverantör ursprunligen föll på Capgemini.

Lars Kullberg, Affärsområdeschef för Offentlig sektor på Capgemini i Sverige: ”Vi är mycket stolta och nöjda med att Försvarsmakten har fortsatt förtroende för Capgeminis leveranser och väljer att förlänga sitt ramavtal med oss. Vi ser Försvarsmakten som en strategisk kund och kommer med hjälp av våra kompetens- och leveranscentran i Stockholm och Mälardalen att stödja Försvarsmakten i deras fortsatta utvecklingsresa inom SAP”.

Försvarsmakten har det yttersta ansvaret för förvaltningen av system PRIO och fortsätter i samarbete med Capgemini avropa SAP tjänster på strategisk, taktisk och operativ nivå avseende Ekonomi, Logistik samt Teknik. Det strategiska co-sourcing avtalet avseende PRIO har en varaktighet på tre år, och en option på två+två år. Nu går avtalet in i den första två års optionsperioden.

Om Capgemini
Bolaget är en global aktör inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation. Företaget erbjuder molntjänster, digitalisering och plattformar. Capgemini är multikulturellt med 270.000 anställda i nästan 50 länder. År 2019 omsatte koncernen (tillsammans med förvärvet Altran) 17 miljarder euro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *