Därför skjutsar föräldrar sina barn till skolan

Grundskolerektorer anser att föräldrar är den största trafikfaran vid skolor, visar en studie från försäkringsbolaget If. Nu har SKL undersökt varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil – trots korta avstånd eller trots att det finns skolskjuts.

Enligt studien, där både barn och föräldrar har intervjuats, finns det flera olika skäl till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Men de viktigaste anledningarna är att det är mest praktiskt för familjen och att föräldrarna anser att skolvägen är farlig.

Hämta högupplöst bild på Jan Söderström.– Det går att minska skjutsandet genom insatser på kort och på lång sikt. Långsiktiga insatser är till exempel att placera skolor i trafiksäkra områden eller att göra gång- och cykelvägar säkrare, säger Jan Söderström, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– På kort sikt är det viktigt att påverka föräldrarnas attityder. Att inte skjutsa ger både tidsvinster och ekonomiska fördelar. Barnen blir mer självständiga. Och trafikmiljön vid skolan blir bättre.

Enligt SKL kan skolor arbeta på flera sätt för att skapa trafiksäkra skolvägar. I en skrift som SKL släppt tidigare, med namnet Trafiksmart, redovisar förbundet hur trafiken vid och omkring skolan kan vara utgångspunkt för temarbete i grundskolan. Utanför klassrummet finns många trafikföreteelser som kan tas upp i undervisningen.

I ännu en annan skrift, Trygga skolvägar, ger SKL tips på hur olika förvaltningar i kommunerna kan arbeta tillsammans för att göra skolvägarna säkrare. Dels genom att undanröja faror, dels genom dialog med föräldrar och barn. Syftet är att få fler barn att cykla eller att gå till skolan.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting
Läs mer på: http://www.skl.se/press/nyheter_2/darfor-skjutsar-foraldrar-sina-barn-till-skolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *