De kan vinna pris på Publikom

Megafonen – ett pris för årets offentliga kommunikatör! Under Publikom 9-10 november 2022 delas priset Megafonen ut till den kommunikatör eller representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag. Särskild hänsyn tas till nyskapande kommunikation som givit goda resultat och/eller gott ledarskap inom ramen för uppdraget.

Som offentlig kommunikatör räknas den med uppdrag inom stat, kommun, landsting, region eller offentligt ägda bolag och verk. Vi presenterar nedan årets finalister där en har chans att vinna priset och bli Årets Offentliga Kommunikatör!

Lycka till önskar vi samtliga nominerade!

Reine Sundqvist, Kommunikationschef, Kalix kommun
När Kalix kommun drabbades av en IT-attack som slog ut all verksamhet berättade kommunen ärligt vad som hänt, något som fick stort gensvar i Sverige och i världen. Med ledorden transparenta, trovärdiga, tillgängliga och tålmodiga visade Kalix kommun kraften i god kommunikation men också nya sätt att kommunicera när befintliga kanaler var utslagna. Genom sin ärlighet och genom att generöst dela med sig av sina erfarenheter har Kalix fått uppmärksamhet över hela världen och satt frågor om IT-säkerhet högst upp på agendan. Kalix visar att kommunikation är ett urstarkt vapen och en enande kraft, och många är de som nu följer kommunens exempel och vågar berätta.

Anette Westerlund, Kommunikatör, Ulricehamns kommun
Anette är den kreativa kraften bakom #kommunskatterna, en kommunikationssatsning som lanserades 2021 i syfte att stärka Ulricehamns kommuns arbetsgivarvarumärke och den interna stoltheten. Genom ett vinnande koncept, stor värme och glimten i ögat har #kommunskatterna framgångsrikt – via intranät och sociala medier – visualiserat kommunens mångfald av viktiga verksamheter, dess medarbetare och det mervärde var och en av dem dagligen bidrar till. Sedan starten har drygt 20 skatter kommunicerats. I sociala medier får inläggen vingar: stor spridning, mycket interaktion, delningar, kommentarer och gillanden.

Annelie Jönsson, Kommunikationschef, Vetlanda kommun
Annelie är en chef som låter medarbetarna växa. Hon låter dem testa och bromsar inte upp genom att ta den enkla vägen och säga: ”vi gör som vi alltid gjort”. Vi lär oss massor av att ibland också göra fel. Det har gjort att Vetlanda kommun och Annelie har fått möjlighet att föreläsa i olika sammanhang kring hur man jobbar med kommunikation och även kriser. Det har stärkt kommunens arbetsgivarvarumärke. Vetlanda upplevs ha en innovativ kommunikationsavdelning. Man var tidigt ute med film som kanal och begreppet Vetlandahumor har blivit känt i Kommunsverige. Annelie står dessutom upp för kommunikatören och kommunikatörens roll. 

Magnus Alsne, Fakultetskommunikatör, Uppsala universitet
Med engagemang och kreativitet har Magnus tagits sig an uppgiften att kommunicera och informera om Farmaceutiska fakultetens verksamheter. Han har bland annat initierat ett uppskattat nyhetsbrev som riktar sig till fakultetens medarbetare på alla nivåer, och blivit en aktiv part i utvecklandet och spridandet av information om internationella sommarskolor för doktorander. Med effektivitet och god stilkänsla hjälper han oss att raskt kommunicera nyheter och händelser värda att uppmärksamma och bidrar därigenom till stärkandet av hela fakultetens identitet.

Olivia Laidwa Collin, Kommunikatör, Exploateringskontoret Projekt Slussen
Olivia har med sitt positiva sätt, sin snabba respons på sociala medier och sitt aktiva arbete för informationsflödet vänt de negativa strömningarna i opinionen mot Projekt Slussen i Stockholm till positiva kommentarer och förväntan från allmänheten. Olivias arbete med Instagramflödet och besvarande av frågor där hon tar hjälp från byggledningen och tidsplanerarna har inte bara lett till ett ökat intresse från allmänheten utan även en förståelse för vad som byggs och att det tar tid att bygga komplicerade anläggningar i marin miljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *