Detta krävs för en godkänd krisberedskap

Styrdokument, övningar och sårbarhetsanalyser är några av komponenterna i den kommunala krisberedskapen.

Huddinge kommun har nyligen låtit en extern revisionsfirma utvärdera kommunens krisberedskap. Huddinge fick bra betyg vilket innebär att samtliga komponenter har beaktats. Viktiga punkter i arbetet är:

Ändamålsenliga styrdokument
Övningar, även med externa deltagare
Risk- och såbarhetsanalyser enligt en väl utvecklad metod
Ett systematiskt förbättringsarbete
Förbättringsåtgärderna identifieras och dokumenteras, samt genomförs enligt beslutad prioritering

Revisionsfirman konstaterar i sin bedömning att ”det är en styrka att samtliga nämnder och förvaltningar engagerats i krisberedskapsarbetet”. På den kritiska sidan påpekar man att informationskanaler bör prioriteras och att målgrupper för krisinformation specifikt ska beaktas i krisinformationsarbetet.

Källa: Huddinge kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *