Dialog för hållbar livsmedelsupphandling

Ökad dialog och mer samarbete mellan olika aktörer, samt tydliga mål, behövs för att åstadkomma en hållbar livsmedelsupphandling. Så kan man sammafatta Fazers seminarium med rubriken ”Smart och hållbar livsmedelsupphandling”.
– Ni får inte bättre produkter än vad ni upphandlar, påminde Monica Sihlén, sakkunnig på Konkurrensverket, och pläderade för användande av de kriterier som tagits fram och som finns tillgängliga på myndighetens hemsida ( http://www.kkv.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/livsmedel/ )
Seminariet hölls i Stockholm den 5 mars på NOGA matstudio och restaurang. En rad viktiga aktörer hade bjudits in för att i panelform diskutera livsmedelsupphandling, samtidigt som Fazer släppte rapporten ”Att köpa in och ställa krav på mat och måltider”.
Moderator var Mikael Salo, chefredaktör Miljöaktuellt. Harald Rydén, inköpschef på Fazer Food Services, hälsade deltagarna välkomna och satte redan då tonen för dagens diskussion med att förorda samverkan inom livsmedelsbranschen för att nå målet om en mer hållbar livsmedelsupphandling.
Ekologiskt och Kravmärkt vinner terräng och flera kommuner har satt upp mål för hur stor andel ekonologiska livsmedel man önskar se.  De flesta lovordar detta. Marianne Backrud-Hagberg är ordförande i Kost & Näring, en branschförening inom Ledarna för kostchefer, en yrkesgrupp som dagligen ansvararför miljontals måltider i offentliga verksamheter runt om i landet, från förskolor till äldreboenden. Hon betonade att ekologiskt inte alltid är samma sak som kvalitativt. Det är viktigt att se till matens och råvarornas näringsinnehåll och kvalitet. Tillsammans med grossisterna har hennes organisation tagit fram kvalitetskriterier.
Lill Spenninge, måltidsinspiratör från Måltidsglädje i samarbete med Livsmedelsakademin, tryckte på måltidsglädjen och möjligheten att utnyttja måltiden pedagogiskt i skolan. Runt tre miljoner människor intar en offentlig måltid varje dag, så potentialen är stor, menar hon.
En ekobonde fanns med i panelen, Elin Rydström på Lovö prästgård. Hon försvarade ”primärproducenternas” (läs böndernas) roll i helheten. I dag får dessa endast en bråkdel av slutpriset. – Det måste bli en justare fördelning av kakan, tycker Elin Rydström. Förutom att vara ekologisk lantbrukare har hon också visningar av gården, något som Lill Spenninge lovordade som en viktig verksamhet och som ett led i att informera allmänheten om hur livsmedels produceras.
Menigo är en av de största svenska livsmedelsgrossisterna och företräddes av Thomas Eriksson, affärsområdesdirektör offentliga affärer och kedjor. Han uppmanade köparna att gå på grossisten och tala om vad man vill ha, vilka krav som är viktiga.
– Vi är inte bättre än våra kunder, så ställ krav, uppmanade han.
Diskussionen mynnade ut i att ökad samverkan och dialog är absolut nödvändiga inslag för att utveckla livsmedelsupphandlingarna. Kanske behöver nya arenor skapas för detta och Fazer lovar att bidra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *