Dialog på programmet

Leverantörer och upphandlare får tillfälle att diskutera kvaliteten på förfrågningsunderlag i offentliga upphandlingar under Västsvenska Handelskammarens Upphandlingsdag den 19 november. Detta initiativ har varit populärt och workshopen är redan fulltecknad.

Västsveriges Upphandlingsdag arrangeras i Göteborg den 19 november och erbjuder ett fullmatat program utformat i första hand för leverantörerna i regionen. Bland talarna finns representanter från de största upphandlingsorganisationerna i Västsverige, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, samt från Konkurrensverket, advokatbyråer, intresseorganisationerna Företagarna och den nystartade föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

Även Magnus Arnek, samhällsekonomisk expert i Upphandlingsutredningen 2010, är med på programmet och han ska prata om de frågor i utredningen som kommer att påverka den enskilde leverantören mest.

Flera workshops kommer också att hållas, utöver den som berör kvalitet i förfrågningsunderlag finns det även möjlighet att diskutera ämnet höjd direktupphandlingsgräns samt så kallade sociala hänsyn i praktiken. Den senare berör typen av krav relaterade till bland annat arbetsmiljö, etik och miljöfrågor som väntas bli vanligare i upphandlingar framöver. Hur ska vi praktiskt arbeta med detta?

Mer om Västsveriges Upphandlingsdag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *