Digital säkerhet kan bli bättre

Medvetenheten kring den digital säkerheten kan bli betydligt bättre. Utbildningsinsatser och ett systematiskt arbete efterlystes från den insatta panel som gästade OFFENTLIGA AFFÄRERS tält på tisdagen.
Rubriken löd: Digitaliseringens yttre hot och inre läckage – Hur säkra är vi innanför de digitala murarna?
Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef, Internetstiftelsen, tryckte på att offentliga och privata aktörer borde använda de standarder som faktiskt redan finns men som tyvärr försummas.
Fyrdubblade resurser
Hanna Stjärne, VD, SVT, berättade om hur medvetenheten ökat radikalt inom loppet av några år. Public servicebolaget hanterar i snitt 35 säkerhetsincidenter per dag! Resurserna till säkerhet har fyrdubblats och samtliga medarbetar måste ha en hög medvetenhet om att public service har en avgörande roll, inte minst vid krislägen-
Åke Holmgren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, instämde och menade att alla har ett ansvar men att regeringen och politiken borde tala om tydligare hur myndigheter som MSB ska arbeta med säkerheten.
Vad vill man skydda?
Per-Arne Molin, Cyber Security Partner på PwC, pekade på att kommuner, regioner och andra offentliga instanser bör tänka till och definiera vad det är man i första hand vill skydda.
På tisdagen rapporterades officiellt från arrangören av Almedalsveckan att Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, på måndagen talat ”under en strålande sommarkväll inför 3 600 personer”.
1 150 evenemang
Tisdagen sades erbjuda närmare 1 150 evenemang, genomförda av 865 arrangörer. Hållbarhet samt Klimat/miljö och Digitialisering var ämnen som de flesta evenemang handlade om.
Det var främst företag som arrangerade, nästan 300 evenemang närmare bestämt. Dessa evenemang handlade främst om Digitalisering och Näringsliv. Ideella organisationer, utgör den näst största arrangörskategorin och arrangerade evenemang med fokus på Hållbarhet och Mänskliga rättigheter.
Vänsterpartiets dag
Tisdagen den 2 juli var Vänsterpartiets dag med partiledare Jonas Sjöstedt som talare från scenen klockan 19.00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *