Digitalisera på rätt sätt

Det blir ingen digital transformation i den offentliga
sektorn utan rätt förutsättningar för medarbetarna.

Den offentliga sektorn behöver hålla i sina pengar hårdare än tidigare. Det gör att nya digitala lösningar blir mer intressanta, eftersom de ger ett löfte om effektivisering. Men innan pengar läggs på digitala produkter och tjänster är det viktigt att se över förutsättningarna för personalen som ska använda dem. Annars blir det inget av digitaliseringen, skriver Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook.

Kenni Ramsell.

All turbulens som omger oss just nu, inte minst vad gäller ekonomin, har bidragit till ett fokus på effektivisering och i många fall står nya digitala lösningar i blickpunkten. Det gäller inte minst den offentliga sektorn, där även kraven på bättre nationell samordning driver på satsningarna.

Här följer tre tips för att lyckas med digitalisering. Det gemensamma för dem är fokus på individers, och organisationers samlade, kompetens och förutsättningar för att bidra med bra insatser. Det handlar inte bara om självklara insatser som utbildningar, utan också om hur arbetet i grund och botten bedrivs.

Tips 1: Sätt medarbetarna i första rummet

Satsningar på digitalisering i den offentliga sektorn, liksom IT-satsningar generellt, är ofta toppstyrda. Listan över jätteprojekt som slutat i magplask eftersom lösningarna faktiskt inte är ändamålsenliga är lång. De tjänster och applikationer som byggs är krångliga att använda och fungerar ofta inte på de moderna enheter som folk föredrar att använda.

Att låta användare delta i projekt på allvar ger inte bara bättre digitala tjänster. Att medarbetare blir lyssnade på gör att de känner sig mer engagerade och att chanserna att de stannar kvar på jobbet ökar.

Tips 2: Smidigt hybridarbete

Hybridarbete, att spendera arbetstid omväxlande på kontoret och i hemmet, är inte längre någon lyx. Arbetsgivare som vill ha nöjda medarbetare är tvungna att erbjuda den flexibiliteten. Det gör att medarbetare att komma fram till de arbetssätt som passar dem bäst, vilket ökar chansen att få nytta av nya digitala lösningar.

Det är svårt att få till hybridarbete för många tjänster inom den offentliga sektorn. Men ambitionen behöver vara att erbjuda hybridarbete när det går. Att förändra arbetsvillkoren blir också en naturlig startpunkt för vidareutbildning och kompetenshöjning. Det blir framför allt enklare att ta till sig nya färdigheter i hemmets, förhoppningsvis, lugna vrå.

Tips 3: Samarbeta med näringslivet

Sök samarbeten utanför det offentliga. Det ger dels tillgång till ny expertis, som kan ge nyttiga råd, dels en chans till omväxling som säkerligen uppskattas av många medarbetare. Och självkänslan växer när medarbetare upptäcker att de kan bidra med erfarenheter till kollegor i näringslivet. I många fall har företag och myndigheter gemensamma intressen, inte minst på det lokala planet där alla vill bidra till att lyfta den egna kommunen eller regionen.

Underlättar rekrytering

Att ge bättre förutsättningar till medarbetare är inte bara viktigt vad gäller digitalisering. Det är också nödvändigt för att kunna anta den utmaning som är på väg att bli den allra största på arbetsmarknaden: rekryteringen.

Och glöm inte att den offentliga sektorn bjuder på en del fördelar jämfört med näringslivet vad gäller digitalisering, i form av bättre ordning och reda i många fall. Det kommer sig av att offentlig verksamhet är lag- och regelstyrd i hög utsträckning, och det ger ofta bra underlag för digitalisering. Det vore synd att inte utnyttja den fördelen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *