Digitalt fullmäktige ogiltigförklarat

Besluten som fattades vid kommunfullmäktigemötet i Luleå den 21 december 2020 inhiberas, vilket innebär att de tills vidare inte ska gälla och inte får verkställas. Det har förvaltningsrätten slagit fast. 

Domen kan få konsekvenser för många kommuner. Nu måste de beslut som fattades vid sammanträdet sannolikt att behöva göras om, däribland valet av nytt kommunalråd. OFFENTLIGA AFFÄRER har vi mejl fått svar på frågor av kommunjurist Inger Fältros Lundgren, Luleå kommun, se nedan.

Privatperson överklagade
Bakgrunden är att en privatperson efter kommunfullmäktigemötet den 21 december överklagade samtliga beslut som fattades, med hänvisning till kommunallagen och dess skrivningar rörande distansmöten.

Lagen stipulerar bland annat att ”samtliga deltagare ska se och höra varandra och delta på lika villkor”. Då mötet till stor del skedde digitalt ansåg den klagande att så inte skett och yrkade därför att hela mötet borde inhiberas. Överklagan gäller formen för deltagande vid distans och frågan har inte tidigare prövats juridiskt.

Luleå kommun uppger att man kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

OFFENTLIGA AFFÄRER har vi mejl fått svar på frågor av kommunjurist Inger Fältros Lundgren, Luleå kommun.

Hur agerar kommunen i det här skedet?
– Kommunen har överklagat förvaltningsrättens beslut om inhibition. De beslut som är inhiberade kommer att tas upp igen på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 25 januari.

Vem/vilka fattar beslutet om eventuell överprövning av förvaltningsrättens beslut?
– Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Hansson har fattat beslutet.

Vem fungerar i praktiken som kommunalråd?
– Kommunalråd är Fredrik Hansson, eftersom kommunfullmäktiges beslut att utse Carina Sammeli som nytt kommunalråd är inhiberat.

Hur gör ni med sammanträden fortsättningsvis?
– Eftersom kommunfullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans efter den 1 januari 2021 också är inhiberat så kommer sammanträden nu att hållas med enbart fysiskt närvarande ledamöter.

Länk till förvaltningsrättens beslut här.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *