E-hälsokonferens i Budapest

Sverige har en framträdande roll under europeiska eHealth Week 2011 som pågår nu, med sju svenska talare representerade och det största antalet registrerade deltagare från ett och samma land.

– eHealth Week är den veckan om året då Europas expertis inom eHälsa möts för att påskynda sjukvården med hjälp av IT, säger Jeremy Bonfini, Executive Vice President, Global Services på HIMSS, som organiserar eHealth Week tillsammans med det Ungerska ordförandeskapet för Europeiska Unionen och Europeiska Kommissionen.

Med en åldrande europeisk befolkning, högteknologiska men dyra medicinska behandlingar och en välinformerad, krävande befolkning, är IT en av förutsättningarna för en hållbar sjukvård i världsklass.

– Befintliga hälso-och sjukvårdsmetoder är inte hållbara med tanke på de demografiska utmaningar och den våg av kroniska sjukdomar vi har att vänta. Vi måste ha IT-system som ger vårdgivare mer tid till att behandla patienter och minskar det ineffektiva och tidskrävande pappersarbetet, säger Jeremy Bonfini.

Mer än 30% av Europas befolkning kommer att vara 65 år eller äldre år 2025. Kroniska sjukdomar som diabetes kan fördubblas eller till och med tredubblas under de närmaste 20 åren, med brist på specialister och vårdgivare som följd. Redan idag uppskattas att 50-70% av sjukvårdskostnaderna utgörs av personalkostnader.

Utgifterna ökar snabbare än tillväxten
Frankrike spenderar idag 11% av sin BNP på sjukvård, följt av Tyskland med 10,6% och Belgien 10,3%. För de flesta europeiska länder är sjukvård den främsta orsaken till budgettillväxt i form av ökade utgifter.

Enligt Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development), kommer de flerfaldigt utmanade sjukvårdssystemen i Europa att kräva kraftigt utökade utgifter, och som överskrider den ekonomiska tillväxten. Analytiker inom OECD menar att många regeringar kommer att tvingas göra svåra val för att bibehålla sina sjukvårdssystem: bromsa de stegrande offentliga utgifterna inom sjukvården, minska utgifterna inom andra områden eller höja skatterna.

Holländska sjukförsäkringsbolag samt den Holländska byrån för analys av offentlig policy (Netherlands Bureau for Public Policy Analysis) har redan meddelat att det årliga sjukförsäkringsbidraget kommer att öka med 300 euro per person under de kommande fyra åren, eftersom vårdkostnaderna kommer att öka med 4% per år, trots att ekonomin endast väntas växa med 1,25%.

– Våra system kommer att kolapsa om vi inte gör radikala förändringar. I tider med finansiell åtstramning och ett stigande underskott, är det ofta mer effektivt med smarta investeringar snarare än kostnadsbesparingar, menar Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen, och ansvarig för den digitala agendan.

Europas elit inom e-hälsa
En fallstudie gjord av Asklepios Hospital Group i Tyskland visar att de årliga kostnaderna per patient skulle kunna minskas med 36,7% genom användning av IT-lösningar inom vården.

De svenska talarna inkluderar Daniel Forslund, Socialdepartementet; Göran Hernell, Kronobergs Läns Lansting; Lars Jervall, CeHis, Thomas Pehrsson, Blekinge Läns Landsting; Marianne Norelius, Apoteket AB, Agneta Granström, Norrbottens Läns Landsting samt Marianne Olsson, Sörmlands Läns Landsting.

Agneta Granström, Landstingsråd vid Norrbottens Läns Landsting, dela med sig av hur landstinget utnyttjat strukturfonderna till att bygga förutsättningar för e-hälsa och därigenom en säkrare och mer effektiv hälso- och sjukvård, genom investering i en bredbandsinfrastruktur som når över 95 procent av länets befolkning.

– Med tjänster inom e-hälsa blir det möjligt att diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, vilket gör hälso- och sjukvården både bättre och mer effektiv. För patienten innebär det framförallt ökad patientsäkerhet, komfort och livskvalitet. Genom att minska resandet så sparas dessutom miljö och pengar, och för många patienter även det fysiska lidandet av att slippa transporteras, säger Agneta Granström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *