Elektronisk identifiering (eID) 2008

Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av tjänster för elek­tronisk identifiering och publika personliga e-legitimationer.

Ramavtalen för elektronisk identifiering omfattar tjänster för kontroll av personliga e-legitimationer. I tjänsten ingår att leverantören ska utfärda e-legitimationer till användare. Personer som skaffar e-legitimationer ska kunna använda dessa för att legitimera sig elektroniskt och utföra e-underskrifter i samband med alla offentliga e-tjänster som kräver detta.

 

Upphandlande organisation

Kammarkollegiet


Kontaktperson

Irene Andersson
Telefon 08-700 07 53
E-post: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Ramavtal finns med följande leverantörer:

Nordea AB
Swedbank AB
Svenska Handelsbanken AB
TeliaSonera AB

Ramavtalen gäller under ett år till den 30 juni 2009 med förlängningsmöjlighet upp till 36 månader.

Enklare att avropa

En nyhet med de nya avtalen är att avtalshanteringen har förenklats för dem som ska avropa. Det räcker att kontakta ett av företagen som är återförsäljare för alla leverantörer. Tidigare var man tvungen att själv kontakta samtliga leverantörer.


Mindre än halva priset

En annan nyhet är att priserna mer än halverats sedan förra avtalsperioden.


Ovanligt många kommuner

De nya ramavtalen kan användas av alla statliga myndigheter samt de kommuner och landsting som lämnar fullmakt. Denna gång har ovanligt många kommuner lämnat fullmakt – 286 av totalt 290 kommuner.

Avrop

Avrop bör göras så att tjänster för så stora användargrupper som möjligt täcks samt att konkurrensmöjligheterna beaktas.

I allmänhet behöver kunden avropa eID-tjänsten från flera av ramavtalsleverantörerna för att användarna av själva e-tjänsterna,de som har e-legitimation, ska få tillgång till e-tjänsterna. Kunden behöver därför ha en teknisk anslutning till flera eID-leverantörer och även teckna leveransavtal med dessa. Ramavtalsleverantörerna täcker följande grupper av privatpersoner:


Nordea täcker sina kunder

Swedbank och Handelsbanken täcker samtliga kunder hos de banker och övriga som ingår iBankernas ID-tjänst (BID). I denna ingår Danske Bank, Ikanobanken, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen.Det räcker att ha avtal med antingen Swedbank eller Handelsbanken för att täcka hela denna grupp.
TeliaSonera täcker sina egna kunder och SEBs kunder.

I ramavtalet finns en checklista för avrop från eID-leverantörerna.För att kunna göra kontollera e-legitimationen hos eID-leverantören krävs antingen en s.k. köparprogramvara eller en tjänst. Ramavtalsleverantörerna för Infratjänst,IT-Sirius AB och Logica AB,har en sådan tjänst. Genom avrop från infratjänstens ramavtal får man tillgång till denna förmedlingstjänst.

IT-Sirius och Logica är även återförsäljare till samtliga ramavtalsleverantörer för eID. Det innebär att kunden kan teckna alla avtal, både vad avser eID-tjänsten och förmedling av kontrollfråga genom infratjänsten, med IT-Sirius eller Logica.


Framtida hantering av e-legitimationer

Kammarkollegiet har i en rapport till regeringen i juni 2008 lämnat förslag på framtida hantering av e-legitimationer. Bland förslagen finns en ny samordningsfunktion,ett nytt begrepp ”svensk e-legitimation” samt införande av en tjänstelegitimation.


Finansiellt stöd

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att förmedla stöd till myndigheter, kommuner och landsting som inför nya e-tjänster med elektronisk identifiering. Kammarkollegiet kan förmedla sådant stöd under år 2008.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *