Elisabeth Thand Ringqvist går vidare

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist slutar för att gå vidare till andra uppgifter, bland annat som styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag.
– Duktiga upphandlare som kan utbilda företagarna i hur man lägger bra anbud är en av de viktigaste frågorna för att få fler små företag att lägga anbud, säger hon till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Elisabeth Thand Ringqvist har varit vd för Företagarna sedan 2011 och har nu även erbjudits rollen som ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen. Bland de viktigaste framgångarna under sin vd-tid nämner hon motståndet mot månadsuppgifter, bättre 3:12-regler och förslag om förändrat sjuklöneansvar.
OA: Kan du peka på någon förbättring i företagens relation till offentlig sektor, som offentlig upphandling, kommunala betalningsrutiner, o.s.v.?
– Ja, vi har fört en kamp mot osund konkurrens, baserat på den nya lagen där Konkurrensverket är tillsynsmyndighet. Ett fall påbörjades före min tid: Räddningstjänsten i Dalarna, som inte ville att en konkurrens skulle få använda ett övningsfält. Det fallet drev vi.  Dessutom drev vi fallet med Linköpings kommun som gick in och la anbud på ett parkarbete i Norrköping, i strid mot den kommunala kompetensen. Vår opinionsbildning gjorde att de drog sig ur, så det behövde inte gå till rättegång. Frågan är viktig, för lagstiftningen bygger på att det skapas prejudikat. Därför har vi en aktiv dialog med våra Företagarnas medlemmar att de ska berätta om sådana här fall och anmäla till Konkurrensverket.
OA: Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden som krävs för att få med fler små företag som anbudsgivare i offentlig upphandling? – Det jag hör från medlemmar ute i landet är att de vill se duktiga upphandlare som kan vara med och utbilda företagare så att de kan lägga bra anbud. Kommuner som jobbar med dialog får också fler anbudsgivare. Man kanske inte vinner, men förstår hur man ska göra. Det finns en överdriven rädsla hos upphandlare ha samtal med företagare. Det är viktigt att skilja på när man kan samtala, det är en planeringsfråga. Dialog och utbildning är en jätteviktigt fråga för att få ett bättre urval och fler aktörer bland anbudsgivarna
OA: Vad ger du för råd till din efterträdare? – Det får komma när jag får en efterträdare… OA: Vad önskar du dig mest av allt just nu? – En ärlig och bra valrörelse! Borde kanske ha sagt ”en lugn jul”, men det lär det väl knappast bli, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist.
Under en övergångsperiod kommer hon att fortsätta som vd till och med mars 2015. Från styrelsens sida inleds omgående arbetet med att rekrytera en ny vd under ledning av Företagarnas ordförande Monica Lindstedt.
– Vi vill rikta ett varmt tack till Elisabeth för hennes insatser som vd. Men vi förstår också att hon är en otålig själ, som lockas av nya utmaningar och önskar henne all lycka till. I styrelsen känner vi oss också trygga med att vi de senaste åren har byggt en stark organisation som kommer att vara en tydlig röst i debatten också framöver, säger Företagarnas ordförande Monica Lindstedt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *