ESV först ut i Peppol

I mars nådde Peppolprojektet en viktig milstolpe när den första e-fakturan överfördes via Peppols infrastruktur från Danmark till Sverige.

Många EU-länder använder elektronisk upphandling för att förenkla och effektivisera den offentliga upphandlingen. Men dessa lösningar genomförs ofta som isolerade öar inom medlemsstaterna, med begränsad kommunikation över gränserna och mellan olika elektroniska lösningar.

Det europeiska projektet Peppol syftar till att ansluta befintliga e-upphandlingssystem, något som är avgörande för att företagen ska kunna lämna anbud på offentliga kontrakt över nationsgränserna.

Den allra första fakturan ställdes ut av danska leverantören Alfa1lab och togs emot av Ekonomistyrningsverket, ESV. På samma sätt som övriga e-fakturor lästes den in i ESVs ekonomisystem där den godkändes.

– Detta sparade cirka 20 minuter jämfört med hantering av skannade fakturor, säger Anne Behrens på ESV.

De ser nu fram emot att ansluta fler leverantörer eftersom den första transaktionen kan anses vara lyckad.

– Användning av Peppols infrastruktur gör det lättare att bedriva affärer elektroniskt över gränserna, och har potential att radikalt förändra hur e-upphandling – inte bara e-fakturering – genomförs mellan den offentliga sektorn och dess leverantörer, säger André Hoddevik, europeisk projektledare för Peppol.

– Med denna milstolpe har vi tagit ett viktigt steg mot att bygga Peppolsamhället, säger André Hoddevik i ett pressmeddelande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *