Expertpanelen svarar om tröskelvärden

Förra sommaren infördes fasta beloppsgränser för direktupphandling i LOU och LUF. I LOU går direktupphandlingsgränsen vid kontrakt med ett värde om cirka 287 000 kronor. Direktupphandlingsgränsen i LUF går vid ett kontraktsvärde om cirka 577 000 kronor.

Fråga 1: Vilka är era erfarenheter av tillämpningen så här långt?

– Min erfarenhet är att såväl upphandlande myndigheter och leverantörer välkomnat förtydligandet och att både upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer i större utsträckning än tidigare kunnat känna sig övertygad om riktigheten av bedömningen att inte annonsera respektive annonsera. Onödig administration på grund av osäkerhet vinner inte någon på.
Johanna Näslund, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– För en mindre upphandlande myndighet, som är min vardag, är direktupphandlingsgränsen lagom stor. Vi har inte ändrat våra rutiner pga av lagändringen. Bara för att värdet på en upphandling bedöms underskrida gränsen blir det inte per automatik en direktupphandling. Det finns trots allt många fördelar med ett formaliserat förfarande.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun

– Jag har bara goda erfarenheter, som att det nu är en enhetlig beloppsgräns. Det gör att det blivit enklare för såväl leverantörer som upphandlare.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

Fråga 2: Samma belopp gäller för alla upphandlande myndigheter i stat, kommun, landsting och offentligt ägda bolag. Bedömer du att det är rimligt?

– Syftet var att förenkla förfarandet och för att det skall vara konsekvent och lättillämpat anser jag det vara rimligt att beloppen är desamma för alla upphandlande myndigheter/enheter.
Johanna Näslund, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Ann Linde Koolman, upphandlingschef Alingsås kommun
– Det är bra med ett och samma belopp. Värdet är givetvis lågt för flera upphandlande myndigheter. Ett högre gränsvärde vore bra. De mindre upphandlande myndigheterna kan sänka den egna beloppsgränsen i sina interna regelverk.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun

– Det finns fördelar och nackdelar med detta, men jag tycker att fördelarna överväger. Även om vissa upphandlande myndigheter inte kan nyttja upphandlingsformen, då deras inköpsbelopp omgående överskrider direktupphandlingsgränsen.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

Fråga 3: Anser du att beloppsgränsen bör vara fast, eller finns det andra lösningar?

– I den bästa av världar skulle komplexiteten i upphandlingen enkelt graderas och en beräkningskoefficient sättas framför ett på förhand fastställt belopp. Det låter sig inte enkelt göras. Av den anledningen är min åsikt att tillämpningen förenklats – visserligen med något trubbigt resultat – på ett bra sätt. Vinsterna med tydligheten överstiger de negativa konsekvenserna av de fasta beloppen.
Johanna Näslund, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– Beloppsgränsen måste vara tydlig och dagens 15% av tröskelvärdet enligt 3 kap. 1 § fungerar bra.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun

Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB
– Enkelhet och förutsägbarhet, tycker jag är viktigt i detta sammanhang. Därför är dagens lösning bra med kopplingen till tröskelvärdet.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

Fråga 4: Vissa menar att det går att räkna ut en allmängiltig brytpunkt för när vinsterna med ett upphandlingsförfarande överskrider kostnaderna för att genomföra upphandlingen. Är det enligt din mening möjligt?

– Jag har svårt att se hur det matematiskt skulle kunna gå till och framförallt hur det skulle kunna ”synas” av en leverantör som inte delar upphandlande myndighetens bedömning. Det skulle enligt min bedömning behöva ta hänsyn till arbetsinsatsen att ta fram underlag för inköpet, vilket naturligtvis varierar oerhört. Jag tror inte att det skulle ge ett enklare eller rättvisare resultat än de fasta beloppsgränserna.
Johanna Näslund, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– Målsättningen är alltid att en upphandling skall spara pengar och då är det viktigt att den administrativa insatsen för köpare och säljare matchar upphandlingens värde. Akademiskt går det givetvis att räkna ut brytpunkter men det spelar ju ingen roll, antingen skall något upphandlas enligt LOU eller inte. Det är viktigt att vi inte krånglar till tillvaron i onödan och att bägge parter är tydliga.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun

– Det är så olika mellan upphandlande myndigheter och vad som ska upphandlas. T ex hur upphandlingsfrågor hanteras, hur organisationen ser ut och vilket arbetssätt de har. Konkurrenssituationen, lokala prisvariationer mm påverkar anbuden. Med så varierande förutsättningar, har jag svårt att se hur det ska kunna fås en generell brytpunkt i kalkylen.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *