Fel att basera skolpeng på kompetens

Enligt kammarätten är det fel av Vellinge kommun att delvis basera skolpengen till privata förskolor på hur många högskoleutbildade pedagoger förskolan har. Vellinge kommun menar att det är ett sätt att kvalitetssäkra förskolan.

Enkelt uttryckt blir skolpengen något högre ju fler högskoleutbildade pedagoger en förskola har. Vellinge har använt detta system för att kvalitetssäkra förskolan oavsett om den drivs kommunalt eller privat.

Vellinge kommun har tidigare fått rätt i förvaltningsrätten för detta tillvägagångsätt, men kammarrätten har nu beslutat att Vellinge kommun måste räkna om det belopp som betalas till de privata förskolorna.

– Vi har haft detta system av ren omtanke om alla förskolebarn i Vellinge kommun. Oavsett driftsform har kommun ett ansvar för kvalitén i förskolan. Därför har vi på detta vis försökt stimulera förskolorna till att anställa högskoleutbildade pedagoger. Vi respekterar självklart kammarrättens dom, och kommer nu göra en omräkning. Det är ännu för tidigt att prata om vilka summor det rör sig om, säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden i Vellinge kommun.

Källa: Vellinge kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *