Fler kan samverka om anbud

I princip är det förbjudet för leverantörer som är konkurrenter att samverka. Det gäller även samarbete kring anbudsgivning i samband med upphandlingar. – Men det finns undantag i lagen som gör det möjligt att samverka, menar Göran Karreskog, avdelningschef på Konkurrensverket.
Under Upphandlingsdagarna presenterade han under ett seminarium vilka möjligheter som finns för företag att utnyttja undantag från förbudet att samarbeta.
– Avtal kan vara bra för konkurrensen om de effektiviserar produktionen eller distributionen, eller främjar den tekniska eller ekonomiska utvecklingen, förklarar Göran Karreskog.
Enligt lagen gäller förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete inte för sådana avtal och inte heller för avtal ”som tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås”.
Även avtal som ”inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga” kan undantas från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.
Konkurrensverket har tagit fram en vägledning med checklistor och frågor som kan vägleda de företag som överväger att lägga anbud i upphandlingar, men som upplever att de behöver samarbeta med andra företag för att kunna säkra sin kapacitet att leverera.
En längre artikel kommer att publiceras i nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER.
Foto: Anders Eklund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *