Flexibel molninfrastruktur en utmaning

En ny rapport pekar på behovet av hybrida molnlösningar som möjliggör kontinuerlig drift på flera olika moln. Detta enligt ett pressmeddelande daterat i Stockholm 9 november 2020. 

Nutanix, ledande leverantör av avancerade molnlösningar, presenterar i dag resultaten av en ny rapport som analyserar viktiga utmaningar och möjligheter med övergången till hybridmoln.

Medan de flesta i undersökningen ser hybridmoln som en idealisk IT-model , visar rapporten också att många kämpar för att implementera den. Hela 70 procent tror att övergången till hybridmoln kommer ta längre tid än förväntat. Målet är emellertid tydligt – nästan alla svarande (95 procent) tror att de skulle dra nytta av en smidig hybridimplementering som ger effektiv IT drift i flera olika moln. Något som tar bort många av de utmaningar man för närvarande står inför, allt från drift som är fast i silo-tänk till bemanning.

Nyckeln till framgång
I takt med att företag försöker anpassa sig till nya digitala utmaningar blir det tydligt att flexibilitet är nyckeln till framgång. Oavsett om företag behöver nyttja publika moln för att leverera remote desktops snabbt, möjliggöra interimslösningar vid katastrofscenarion, flytta arbetsbelastningar till ett privat moln för att hantera kapacitetsproblem eller dra fördel av kapacitet on demand, ser företag ett stort behov av en anpassningsbar IT-infrastruktur.

Både publika och privata
Mats Ericson, Sverigechef på Nutanix kommenterar;
– Flexibilitet betyder inte längre att välja mellan att använda både publika och privata moln. Det handlar istället om att ha metoder och verktyg över flera moln för att dramatiskt förenkla förmågan att flytta applikationer och data till den mest lämpliga leveransmiljön.

– I dag måste moderna organisationer visa vägen framåt genom flexibilitet, och en viktig aspekt av detta är att decentralisera resurser för att göra dem mer lättillgängliga. Genom att använda flera moln, oavsett om de är publika moln, privata moln eller edge-moln, kan företag enkelt flytta med sig sin IT-infrastruktur dit där den är bäst lämpad.

Ytterligare slutsatser från rapporten är:

Publika moln allena är inte alltid svaret. Rapporten visar att en majoritet av IT-beslutsfattare är skeptiska till att driva affärskritiska applikationer på publika moln. De är oroliga att de inte klarar kraven på tillförlitlighet (75 procent), portabilitet (73 procent) och kostnader (72 procent). Dessutom kan vissa helt enkelt inte flytta sina affärskritiska applikationer på grund av komplexitet eller kostnad. Exempelvis är behovet av att bygga om arkitekturer eller plattformar för applikationer (75 procent) och migrationens komplexitet (71 procent) de främsta problemen som förhindrar flytt av applikationer.

Ökande kompetensbrist för att hantera hybrida IT-infrastrukturer: De flesta organisationer (88 procent) menar att de saknar IT-personal som har rätt kompetens att hantera en hybrid IT-infrastruktur, och mer än hälften (53 procent) ser detta som sin främsta utmaning.

Kunskapsglapp skapar silos och ineffektivitet. 95 procent av beslutsfattarna meddelade att de upplevt att de har arbetat i silos, där olika team hanterat olika typer av molninfrastrukturer. Detta anstränger företagets ekonomi, i en tid då många företag fokuserar på att optimera resurserna. Nästan hälften av de svarande identifierade resursspridning (49 procent), en ökning av kostnaderna (45 procent) och / eller ett slöseri med resurser (43 procent) som ett orosmoment.

Portabilitet är ett måste och inte bara för applikationer: För de flesta företag (88 procent) är licensiering av programvara en viktig aspekt av en hybrid IT-infrastruktur: Flera företag har stött på svårigheter kring licensiering (58 procent) eller leverantörens inlåsning (58 procent) när man flyttar till publika moln. Dessutom är nästan två tredjedelar (65 procent) villiga att överväga att skaffa prenumerationslösningar för sin IT-infrastruktur. 

Om rapporten
Rapporten, som gjorts av det oberoende marknadsundersökningsföretaget Vanson Bourne , på uppdrag av Nutanix, analyserar viktiga utmaningar som företag för närvarande står inför när de hanterar både offentlig och privat molninfrastruktur. Företaget har intervjuat 650 IT-beslutsfattare från flera branscher och regioner.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *