Flexiblare offentlig upphandling

Ny forskning pekar på behovet av flexibilitet i offentlig upphandling. Det framgår av studien ”Styrning av outsourcad offentlig service – en balansakt mellan fasthet och flexibilitet”.

Det är Gabriel Karlberg vid Handelshögskolan i Stockholm som har studerat upphandlingen av ett stödboende för personer med missbruksproblematik, genomförd av en av Sveriges större kommuner. Styrningen av den privata entreprenören beskrevs som föränderlig och mångfacetterad snarare än förutsägbar och formell.
Hans studie visar att det finns behov av en annan syn på leverantörer, inom ramarna för lagen om offentlig upphandling, där man i större utsträckning ser varandra som partners som arbetar gemensamt.
Tvingades omförhandla
I studien tvingades parterna tidigt att omförhandla avtalet. Avhandlingen diskuterar huruvida formella detaljkrav på egen hand kan hantera komplex offentlig verksamhet med stort behov av flexibilitet.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med författaren till avhandlingen.
Hur känns det att nu vara klar med avhandlingen, du har väl hållit på ett tag?
– Jag har jobbat i litet drygt två år med avhandlingen. Jag försöker belysa något som jag hoppas ska få påverkan för både praktiker och medborgare och förstås också är till nytta för framtida forskningsstudier.
Gabriel Karlberg har varit såväl lokalpolitiker som managementkonsult och nu vill han bidra till att förbättra de offentliga upphandlingar som görs.
– Jag vill lyfta fram en annan problematik än vinster i välfärden, att vi börjar diskutera vilken typ av verksamhet man kan lägga ut på entreprenad. Och kanske bredda synen på vilka leverantörerna är samt öka flexibiliteten. Det handlar om att balansera lagens och förfrågningsunderlagets krav med behovet av att kunna hantera förändrade förutsättningar. Många upphandlare förser upphandlingen med både hängslen och livrem och lider av beröringsskräck för leverantörerna.
Du talar om flexibilitet. Vad lägger du in i begreppet?
– För mig handlar det om att skapa manöverutrymme inom de lagar som finns. Inte föreskriva i detalj utan ge utrymme för innovation. Grundidén med upphandling är en tro på att ”någon annan kan göra det bättre”. Om man förskriver för hårt missar man tillfällen till förbättring. Vi måste våga lita på leverantörerna!
– Efter en del skandaler är vissa upphandlande myndigheter rädda för att skapa ett för nära samarbete och dialog med leverantörer. Därmed begränsas samarbetet. En avtalsrelation är ju emellertid inte en hierarkisk relation, kommunen är ju oftast fortfarande ytterst ansvarig. Att peka med hela handen är alltså inte det bästa sättet skapa värde för brukarna. Snarare handlar det om att hitta balansgången som ger uttryck för nytänkande och dialog. Hur vi gemensamt kan skapa bra välfärd. Det är en betydligt bredare diskussion än att bara prata om vinst i välfärden, avslutar Gabriel Karlberg.
Avhandlingen i sin helhet finns att ladda ner här: https://www.hhs.se/contentassets/eab65f30ebb447f38d0c0765ab302a98/gabriel_karlberg_licentiatavhandling-hhs.pdf
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *