FN-chef: Sverige kan göra mer!

– Lämna inte walk over till länder som Kina, Sydkorea och Australien som nu rycker fram globalt inom teknik och digitalisering. Det budskapet förmedlar FN:s digitaliseringschef Vincenzo Aquario i en exklusiv intervju med OFFENTLIGA AFFÄRER.
Mr. Aquario fortsätter:
– Ni är så bra! Ni borde fokusera mer på tekniskt samarbete globalt där ni kan göra skillnad i världen. Detta skapar även affärsmöjligheter.
OFFENTLIGA AFFÄRER får en pratstund med den höge FN-tjänstemannen i vår egen monter på e-Förvaltningsdagarna 2018 på Stockholmsmässan. Det är paus i seminarierna och deltagare passerar i en jämn ström.
Svenska värden
Vincenzo Aquario pekar på de svenska kvaliteterna inom medborgardialog, demokrati, fattigdomsbekämpning, engagemang för klimatet och jämställdhet. Saker som många andra länder inte bryr sig om men där Sverige kan göra skillnad i världen.
I sitt tal på e-Förvaltningsdagarna gav han bland annat en bild av hur den globala digitaliseringen ser ut. Nationerna har kommit olika långt och Sverige placerar sig bland de fem bästa, på femte plats i världen och trea i Europa. Sverige kunde varit ännu bättre, men brister i bredbandsutbyggnaden drar ner betyget.
 
Bra placering
FN-tjänstemannen tonar dock ner detta och pekar på Sveriges stora landyta och omfattande landsbygd. Han understryker att Sveriges placering är jättebra och pekar på att vi är ett av de mest utvecklade länderna med förmåga till att ha en ledande position i världen.
– Men ni kan göra mer, understryker Mr. Aquario och pekar på att beroendet av bredband ökar, inte minst inom offentlig sektor. När myndigheter, kommuner och affärsdrivande verk ska digitalisera och förbättra servicen till medborgarna kommer det att krävas en stark infrastruktur inom telekommunikationer och digitala motorvägar.
 
Hälsa- och sjukvård
Hälsa- och sjukvård kommer att bli ett av de viktigaste områdena i denna utveckling och det gäller att ha uppmärksamhet på de som riskerar att hamna utanför: äldre, nyanlända, unga.
En av nycklarna till framgång är samarbete och samverkan, ytterligare ett område där Sverige har goda erfarenheter.
Fakta:
Namn: Vincenzo Aquario.
Titel: Chief, Digital Government Branch
Enhet: Departement of Economic and Social Affairs, United Nations.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *