Förbjud kommunens gym- och spa

Strömstad kommuns subventioner till gym- och spaverksamheterna i kommunala Badanstalten leder till att verksamheterna snedvrider konkurrensen och missgynnar privata aktörer. Det anser Konkurrensverket som nu går till domstol för att få ett förbud mot verksamheterna.

Badanstalten i Strömstad drivs av kommunen. Här finns en simhall för rekreation och motion, men också gym- och spaverksamhet. Gym och spa drivs i direkt konkurrens med privata aktörer i närområdet.  De investeringar som gjorts har kommunen stått för och kommunen ger stöd till anläggningen, bland annat i form av låg hyra, vilket innebär att konkurrensen snedvrids.

– Här har skattebetalarnas pengar fått gå till att bygga upp verksamheter som sedan slår undan benen för privata aktörer. Detta är varken lagligt eller rimligt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket stämmer nu Strömstad kommun. En stämningsansökan har lämnats till Stockholms tingsrätt. Kravet är att domstolen förbjuder kommunen att bedriva de aktuella gym- och spaverksamheterna.

Att kommuner driver gym- eller spaverksamhet i anslutning till simhallar förekommer på flera håll i landet. Verksamheten i Strömstad är, jämfört med andra platser, ovanligt omfattande. Sedan skärpningen av konkurrenslagen 2010 kan olagliga kommunala verksamheter förbjudas om de begränsar konkurrensen.

– Statliga myndigheter eller kommuner ska inte begränsa konkurrensen genom stöd och subventioner till egen verksamhet som bedrivs i konkurrens med andra aktörer, säger Dan Sjöblom.

Stämningsansökan innehåller dessutom en begäran om vite på två miljoner kronor om förbudet inte följs.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *